دیدار مدیرکل سازمان فنی حرفه ای استان قزوین با ریاست دانشگاه پیام نور استان قزوین

🔶دیدار وگفتگوی حجت الاسلام سید محمود عرب مدیر کل محترم اداره آموزش سازمان فنی وحرفه ای استان قزوین و هیأت همراه باجناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین و معاونین محترم آموزشی و اجرایی دانشگاه.

🗓️یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین