با حضور مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر؛

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، اولین جلسه اتاق فکر دانشجویی دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور دکتر فردین تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اعضای اتاق فکر در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه طرح‌های پیش‌روی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مطرح شد و حضار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این جلسه مقرر شد برگزیدگان بخش خواهران طرح ملی ضیافت ایثار نیز عضو این اتاق فکر شوند و در قالب کارگروه‌های مختلف و با اهداف و شرح وظایف تعیین شده به فعالیت بپردازند.

گفتنی است، اعضای فعلی اتاق فکر، برگزیدگان بخش برادران طرح ملی ضیافت ایثار بودند، طرح ملی ضیافت ایثار در تابستان سال ۱۴۰۱ در شهر مقدس مشهد به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است.