​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان،جلسه پرسش وپاسخ انجمن ها وتشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین با موضوع”نسبت دانشجویان ومطالبه گری”با حضور گرم آقای کاظمی فرماندار محترم شهرستان قزوین در سالن آمفی تئاتردانشگاه برگزار گردید.