آیین‌نامه «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» ابلاغ شد

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای ویژه . دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد

در این آیین‌نامه تأکید شده است: براساس راهبرد ۱۵ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی و به منظور تعامل این دو نهاد مقدس و افزایش کارآیی دانشگاه در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده‌ها، «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» در دو سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‌شود.

 

براساس بندهای این آیین‌نامه، تصمیم‌سازی برای شورای فرهنگی در خصوص تعامل دانشگاه و خانواده، برقراری ارتباط دو جانبه بین ارکان دانشگاه با خانواده دانشگاهیان، ارتقای سطح همگرایی فرهنگی و اجتماعی میان خانواده اساتید، کارکنان و دانشجویان، آشنا کردن خانواده دانشجویان با ضوابط، شرایط و مقررات دانشگاه، شناسایی خانواده‌های صاحب‌نظر، علاقه‌مند، کارآمد و ایده‌پرداز، تبیین، نهادینه‌سازی و تسهیل ازدواج‌های آسان دانشجویان، بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌های همیار و داوطلب در یاری‌رسانی به دانشگاه‌ها ازجمله اهداف تشکیل کمیته تعامل دانشگاه و خانواده است.

 

«کمیته تعامل دانشگاه و خانواده «در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ذیل شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل خواهد شد و از جمله مهم‌ترین وظایف آن تصمیم‌سازی در خصوص تعامل دانشگاه و خانواده برای شورای فرهنگی دانشگاه، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت‌های کمیته در واحدهای سراسر کشور، تصویب برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، نظارت و ارزیابی بر عملکرد و فعالیت کمیته در سطح واحدها و دریافت گزارش عملکرد فعالیت واحدهای دانشگاهی و جمع‌بندی و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد کمیته‌ها و ارسال به مراجع ذی ربط است.

 

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی، در آیین‌نامه کمیته تعامل دانشگاه و خانواده که به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، به ترکیب اعضای کمیته تعامل دانشگاه و خانواده در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی، وظایف کمیته تعامل دانشگاه و خانواده در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی و… اشاره شده است.