مهدی صباغی شهردار قزوین به همراه معاونین و مدیران خود ضمن بازدید از مراکز تحقیقاتی، امکانات رفاهی و خوابگاهی از نزدیک با توانمندی های علمی، پژوهشی و آموزشی این دانشگاه آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این بازدید که دکتر اسماعیل زینالی سرپرست این دانشگاه، شهردار را همراهی می کرد، قابلیت های ربات آتش نشان، ساخته شده توسط محققان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد، از قابلیت های این ربات برای ارائه خدمات بهتر در سازمان آتش نشانی به صورت آزمایشی استفاده شود.
گفتنی است، پس از این بازدید در جلسه ای با حضور مسوولان، ضمن بررسی راه های همکاری دوجانبه مقرر شد، در آینده ای نزدیک مرکز تحقیقاتی مشترک جهت نیازسنجی طرح های مدیریت خدمات شهری بین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و شهرداری قزوین در مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه راه اندازی شود.