براساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، چهار نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره در جمع دانشمندان پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

براساس  گزارش پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا مستخرج از پایگاه شاخص­‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WOS) توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)  که در مهرماه ۱۴۰۱ مورد تحلیل و پالایش قرار گرفت چهار نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه، دکتر سعید عباس بندی در حوزه موضوعی مهندسی و ریاضیات، دکتر مجید قدیری در حوزه موضوعی مهندسی، دکتر مرتضی سلیمانی اقدم در حوزه موضوعی علوم کشاورزی و مهندس نواب شفیعی در حوزه موضوعی مهندسی در این لیست قرار دارند.

به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در مرحله نخست، از بین حدود ۱۰۰ هزار پژوهشگر پراستناد برتر دنیا در پایگاه ESI با استفاده از روش ­شناسی پیشرفته و خودکار، بیش از ۱۴۰۰ نام پژوهشگر ایرانی شناسایی شد. سپس، کارشناسان پژوهشی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) طی فرآیند‌های تخصصی پردازش‌­های مختلفی را جهت ابهام­‌زدایی این فهرست و شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر پژوهشگر انجام دادند.

وی ادامه داد: در نتیجه، تعداد ۸۴۱ پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران در حوزه­‌های موضوعی مختلف شناسایی شدند که عملکرد پژوهشی و استنادی آن‌ها بر اساس چهار شاخص علم سنجی: ۱) نسبت تعداد کل استناد‌های دریافتی به تعداد کل مقالات استناد کننده، ۲) تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله، ۳) متوسط درصد خوداستنادی و ۴) نسبت تعداد کل استناد‌های دریافتی (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی) به تعداد مقالات استناد کننده (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی) یک نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که این شاخص­ها با داده­‌های کلان جهانی تطبیق داده شد و مقادیر نرمال برای هر شاخص استخراج شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: به طور کلی، تعداد پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا که توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) از سال ۱۳۹۸ تاکنون شناسایی شده، رشد قابل­ توجهی داشته است. تعداد دانشمندان ایرانی این فهرست از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴۹، ۳۶۱، ۵۱۲، ۶۸۵ و ۸۴۱ نفر بوده است. بدین ترتیب در یک دوره ۴ ساله رشد حدود ۳۴۰ درصد در ورود پژوهشگران ایرانی به فهرست یک درصد برتر دنیا مشاهده می‌شود.