به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۰ اثر چاپ شده در انتشارات دانشگاه در سال جاری، که توسط استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تألیف و ترجمه شدند، با حضور رئیس دانشگاه رونمایی شد.

در این مراسم دکتر قاسم زاده نقش کتاب را در تولید دانش و ماندگاری علم و انتقال آن به نسل های بعدی بسیار موثر دانست و گفت: ماهیت دانشگاه به علم است و کتاب بهترین محمل برای بازنمایی توانمندی استادان است.

وی گفت: استادان دست به قلم بویژه در حوزه علوم انسانی باید بیش از گذشته به نگارش کتاب و پر کردن خلأهای منابع آموزشی همت گمارند.

رئیس دانشگاه افزود: این ظرفیت در اغلب گروه های دانشگاه مشهود است و با حمایت معاونت پژوهشی دست یابی به افق ترسیم شده میسر است.

دکتر قاسم زاده افزود: با توجه به اهمیت مقاله های علمی و نقش آنها در انتقال سریع علم روز، تالیف و تصنیف کتاب به ماندگاری دانش و توانمندی استادان بیشتر کمک می کندـ

در این مراسم  اسناد مرتبط با تأسیس اولین کتابخانه ملی در اواخر دوره ناصرالدین شاه، برای اولین بار در استان قزوین و همزمان در استان های سراسر کشور، رونمایی شد.

گفتنی است در ابتدای این مراسم دکتر قاسم زاده با حضور در بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را به کارکنان شاغل در کتابخانه و دانشجویان حاضر در مجموعه تبریک گفت و از زحمات کتابداران دانشگاه قدردانی شد.