اولین نشست از سلسله کارگاه­ های” دانش آموزش کاوی زبان فارسی” ۱۸ آبانماه توسط انجمن علمی گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ­زبانان (آزفا) و با همکاری دانشکده­ ادبیات و علوم انسانی و معاونت فرهنگی در دانشکده­ ادبیات و علوم انسانی به­ صورت حضوری و برخط برگزار کرد.

دکتر حسین میهمی، هیأت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی در ­ این نشست علمی درباره‌ یکی از پژوهش ­های خود با عنوان” باورهای معلمان آموزش زبان فارسی در مورد ارائه­ ی بارخورد تصحیحی در مهارت نوشتاری غیرفارسی ­زبانان: پدیدارشناسی استعلایی” مطالب ارزشمندی را ارائه کرد.

وی بیان داشت:  با توجه به ماهیت چندوجهی باور معلمان آموزش زبان دوم/خارجی در اثرگذاری آن بر عملکرد آموزشی معلمان در کلاس­ های آموزش زبان دوم/خارجی، بررسی و پژوهش چیستی این باورها در معلمان آموزش زبان دوم/خارجی و از جمله مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­ زبانان از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: در این راستا، پژوهش «پدیدارشناسی استعلایی در بررسی باورهای مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان درمورد ارائه بازخورد تصحیحی بر نگارش زبان­ آموزان غیرفارسی­ زبان» به بررسی ابعاد مختلف باورهای این مدرسان در مورد ارائه بازخورد تصحیحی پرداخته است.

دکتر حسین میهمی ادامه داد: در این پدیدارشناسی استعلایی، پژوهشگر با انجام مصاحبه­ های پدیدارشناسانه و گردآوری نمونه ­های تصحیح شده نگارش زبان­ آموزان غیرفارسی زبان با استفاده از چارچوب گیورگی (۲۰۰۹) به بررسی چیستی، چرایی و ماهیت تجارب مدرسان در ارائه بازخورد تصحیحی پرداخت تا از این طریق به باورهای ایشان درمورد ارائه بازخورد تصحیحی دست پیدا کند.

وی افزود: نتایج این پژوهش نشان داد که مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر این باورند که ارائه بازخورد تصحیحی جزو مسئولیت ­های آموزشی ایشان است؛ آ­ن­ها بر این باور بودند که بازخورد تصحیحی مستقیم نسبت به غیرمستقیم تاثیرگذارتر است و ابتدا باید بر روی موضوعات دستوری زبان بازخورد تصحیحی ارائه نمود و سپس موضوعات ارتباطی. همچنین ایشان بر این باور بودند که استفاده از بازخورد همسالان در کلاس ­های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان تاثیرگذاری کمی دارد. از یافته ­های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ­زبانان به اهمیت ارائه بازخورد تصحیحی بر روی نگارش فارسی ­آموزان باور دارند اما باورهای آموزشی ایشان در نحوه عملیاتی نمودن آن می ­تواند متفاوت باشد.

در این نشست که جمعی از استادان و دانشجویان گروه آزفا وآموزش زبان انگلیسی حضور داشتند که درباره­  موضوع مطرح شده، نظرهای خود را مطرح کرده و درباره­ این موضوع مهم در آموزش زبان به بحث و گفتگو پرداختند. شایان ذکر است که انجمن علمی گروه آزفا درنظر دارد که در نشست ­های آتی به مباحث دیگری از آموزشکاوی زبان فارسی بپردازد.