دکتر تقی زاده در دیدار با مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان همدان:

نشست صمیمی ریاست و معاونین دانشگاه پیام نور کشور با مدیران ستادی و اعضای هئیت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور،بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور است، بر لزوم ایجاد رشته های جدید به صورت منطقه ای و بر اساس نیاز استانها تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور با هدف رفع نیازهای منطقه ای و استانی به دنبال ایجاد رشته های جدید است که خوشبختانه مجوز راه اندازی برخی از رشته ها از سوی دفتر شورای گسترش صادر شده است.
دکتر تقی زاده آزمون های الکترونیکی را مهم ترین ویژگی دانشگاه پیام نور برشمرد و افزود:دانشگاه باید به صورت صددرصد به سمت آزمونهای بدون کاغذ برود و این موضوع نیز در دست پیگیری است .
وی دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی را یکی از اهداف مهم دانشگاه دانست و اظهار داشت:بستر دانشگاه بین‌الملل در دانشگاه پیام نور نیز ایجاد شده است که در حال حاضر در استانهایی از جمله: تهران، قم و فارس جذب این دانشجویان انجام شده و جذب دانشجویان بین الملل در استانهای دیگر از جمله خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی در حال بررسی است.