معاونت امور بین الملل با همکاری انجمن علوم سیاسی نشست تخصصی بین المللی خاورمیانه محور مقاومت را با حضور استادان و صاحبنظران به صورت مجازی برگزار کرد.

در این نشست تخصصی خانم دکتر خانم لور سبع ابی خلیل استاد دانشگاه لبنان، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و مدیریت اقتصادی با موضوع «نقش آینده مقاومت در نظام منطقه ای بین­ المللی»  و اقای دکتر حسین رحال استاد دانشگاه لبنان و دارای مدرک دانشگاهی خبرنگاری رسانه و جامعه شناسی با موضوع «منطقه ­گرایی، مقاومت و مقابله با صهیونیسم»  گفتگو کردند.

همچنین آقای دکتر عباس خامه ­یار استاد علوم سیاسی دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «رژیم صهیونیستی صد سال و اندی بعد از بیانیه بالفور» در این نشست تخصصی مشارکت کردند و آقای شیخ فادی رضا پژوهشگر جامعه­ شناسی از دانشگاه صیدا و استاد حوزه علمیه در لبنان به عنوان دبیر در این نشست بین­­ المللی مجازی حضور داشتند. نشست مذکور که بیش از دو ساعت به طول انجامید مورد استقبال علاقمندان این حوزه واقع شد. زبان نشست به زبان عربی بود که به طور همزمان توسط مترجم به فارسی ترجمه شد.