در راستای پیشبرد اهداف مأموریت‌گرایی دانشگاه و گسترش روابط با صنایع استان، ۲۳ آبان، دکتر ابطحی، مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه به همراه کارشناسان مجموعه آقایان دکتر محمدیوسف الوندی و مهندس سجاد هوشمندی از مجموعه شرکت تهویه بازدید کردند.

در این بازدید دکتر ابطحی و مهندس رادنیا، مدیر عامل شرکت تهویه، پیرامون محورهای همکاری فی‌مابین و تعامل هرچه مؤثرتر دانشگاه و صنعت تبادل نظر کردند.

در این دیدار  همکاری در زمینه های تشویق دانش‌آموختگان برگزیده دانشگاه از سوی شرکت تهویه؛ راه‌اندازی آزمایشگاه مشترک بین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در محل شرکت تهویه؛ کمک مالی (اسپانسرشیپ) برنامه‌های مرتبط با صنعت تهویه که انجمن‌های علمی دانشگاه برگزار می‌کنند از سوی شرکت تهویه؛پذیرش دانشجویان در کارآموزی و کارورزی شرکت و احصا سابقه کار و اختصاص مزایا به ایشان و پذیرش استادان راهنمای مربوط  در صورت نیاز مورد توافق طرفین قرار گرفت.

پس از نشست و  گفت‌و گو، بازدیدی از خط مونتاژ شرکت صورت گرفت.