?امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نوراستان، با سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه استان قزوین

✍?به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان،جناب آقای دکتراکبر زاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین با همراهی آقای دکتر طاهرخانی معاونت محترم اجرایی وآقای دکتر علیایی معاونت محترم آموزشی دانشگاه پیام نور استان با آقای مهدی برزگر مسؤل محترم سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری سپاه استان قزوین دیدار وگفتگو کردند. 

?در این دیدار تفاهم نامه همکاری مشترک علمی بین دانشگاه پیام نور استان قزوین وسازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری سپاه استان به امضاء رسید.

?توسعه همکاری های علمی و بهره مندی متقابل ازتجارب ،توانمندیها وظرفیت ها وامکانات این دونهاد ازجمله مفاد این تفاهم نامه اعلام شد.

?️یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱

?روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین