به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، سازمان امور دانشجویان، اطلاعیه‌ای در خصوص دریافت ارز دانشجویی برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ به شرح زیر صادر کرد:

جهت درخواست ارز هزینه شخصی (نرخ صرافی ملی)، دانشجویان در سامانه سجاد گواهی اشتغال به تحصیل نیمه اول ۱۴۰۱ (بازه زمانی اشتغال به تحصیل summer-spring))با تأیید سامانه میخک را بارگذاری کنند.

نیمه دوم ۱۴۰۱ قابل بررسی نیست.

ارز صرفاً براساس مدت زمان اقامت دانشجو در کشور محل تحصیل (در ترم به پایان رسیده)، قابل بررسی است.