در بیست و یکمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد ارزیابی سامانه مدیریت عملکرد مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، از واحدهای برتر در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قدردانی شد؛ که در این ارزیابی اداره کل امور بین‌الملل واحد قزوین رتبه نخست محور بین‌الملل را در بین کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کسب و افتخار دیگری را برای این دانشگاه کسب کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در بیست و یکمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی که طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان با حضور دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر اسماعیل زینالی، سرپرست دانشگاه آزاد استان و واحد قزوین و هم چنین  سایر رؤسای استان‌ها و واحدهای جامع مستقل برگزار شد، به استناد ارزیابی سامانه مدیریت عملکرد مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، از واحدهای برتر در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قدردانی شد که در این ارزیابی اداره کل امور بین‌الملل واحد قزوین رتبه نخست محور بین‌الملل را در بین کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کسب کرد. هم چنین در این محور، استان آذربایجان شرقی و واحد جامع مستقل علوم و تحقیقات به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
گفتنی است؛ ارزیابی عملکرد در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره سال مالی دانشگاه (از اول شهریور هر سال تا پایان مردادماه سال بعد) انجام می‌شود که براساس این ارزیابی‌های برنامه‌محور و هدفمند، انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملکردی بین رؤسای استان‌ها و واحدهای جامع مستقل با مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات نهایی می‌شود.