به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛
کارگاه نقد کتاب این هفته با حضور سرکار خانم دکتر جانی به دلیل تعطیل شدن دانشگاه برای جام جهانی فوتبال ،کنسل و به هفته بعد روز دوشنبه ۷ آذرماه ساعت ۱۳ موکول گردید .
کانون دانشجویی کتاب و اندیشه