در راستای اجرایی کردن توافق نامه جذب استعدادهای برتر برای رشته‌های اولویت دار کشوری دانش آموزان دبیرستان فرزانگان قزوین از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بازدید کردند.

در این بازدید که در روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه برگزار شد دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم رشته علوم انسانی دبیرستان فرزانگان قزوین از امکانات دانشکده علوم اجتماعی بازدیدکردند و با برخی از رشته‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی آشنا شدند.

این بازدید با همکاری بنیاد نخبگان و اداره آموزش و پرورش استان و در راستای اجرای توافقنامه «جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور» برگزار شد. دانش آموزان در این بازدید با رشته‌های ادبیات فارسی و تاریخ آشنا شدند و در خصوص بازار کار و آینده شغلی این رشته‌ها اطلاعاتی کسب نمودند. سپس به دانشکده علوم اجتماعی رفتند و از آزمایشگاه های تربیت بدنی، روانشناسی و دادگاه مجازی (رشته حقوق) بازدید کردند. در کنار بازدید از این اماکن به طور عملی نیز با آینده شغلی این رشته ها آشنا شدند.

علاوه بر این برنامه‌ها، رئیس گروه استعدادهای درخشان خانم دکتر اسماعیلی، طی نشستی جزئیات توافقنامه «جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور» را برای دانش‌آموزان بیان نمود.

در آخر نیز دانش‌آموزان با خاطره خوش برگزاری یک دادگاه مجازی، دانشگاه را ترک کردند و به طور عملی با فرآیند دادرسی آشنا شدند.