کارگاه آموزشی با عنوان ” راهکارهای پیشرفت تحصیلی ” به همت مرکز مشاوره امینِ معاونت فرهنگی و دانشجویی به صورت مجازی و حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، علی مصلحی راد استاد این دانشگاه و مدرس این کارگاه مطالبی را در خصوص مفهوم پردازی پیشرفت و افت تحصیلی در دانشگاه، راه کارهای ارتقای پیشرفت تحصیلی هم چون مدیریت زمان و برنامه ریزی تحصیلی، فراگیری مهارت های مطالعه و یادگیری دروس دانشگاهی، مهارت های امتحان دادن، دانستن سبک زندگی سالم، روش های افزایش انگیزش تحصیلی و طراحی مسیر شغلی در دانشگاه ارائه کرد.