دکتر خانمحمدی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از مراکز تحقیقات، فن آوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این بازدید دکتر خانمحمدی، رییس این دانشگاه با حضور در مرکز تحقیقات، فن آوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، از مرکز تحقیقات خودرو، مرکز تحقیقات بتن، شتابدهنده سورس، شرکت های دانش بنیان و مرکز تحقیقات MRL دیدن کرد.

هم چنین در این بازدید، دکتر خانمحمدی، ضمن عرض خسته نباشید و آرزوی موفقیت برای کارکنان این مراکز، از نزدیک با دانشجویان و استادان محقق و نخبه حاضر در مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آشنا و در جریان نحوه فعالیت و دغدغه های آنان قرار گرفت.

گفتنی است؛ دکتر موسی خانی، رییس سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز دکتر خانمحمدی را در این بازدید همراهی می کرد.