بر اساس اعلام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مبتنی بر رتبه بندی جهانی تایمز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رتبه ۱۴۸ در جهان و رتبه ۱۳ در ایران را کسب کرد. پایگاه رتبه‌بندی “تایمز” یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه‌بندی می کند. پایگاه رتبه‌بندی تایمز …

بر اساس اعلام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مبتنی بر رتبه بندی جهانی تایمز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رتبه ۱۴۸ در جهان و رتبه ۱۳ در ایران را کسب کرد.

پایگاه رتبه‌بندی “تایمز” یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه‌بندی می کند.

پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است. این رتبه بندی از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

تعداد دانشگاه های ایران از ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ رسیده است

در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴ دانشگاه از کشور رتبه زیر ۱۰۰ را در آسیا داشته اند، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۵ دانشگاه رسیده است. با این حال بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ،رتبه ۴۳ بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۴۸ رسیده است. در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ دانشگاه های یاسوج، دانشگاه بین المللی امام خمینی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کردستان، شهید چمران اهواز، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار حضور یافته اند.

محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص‌ها و نمرات توسط سه منبع اطلاعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت هستند از:

۱-داده‌های ارسالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع‌آوری می‌گردند

۲-داده‌های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی

۳-اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.