داوطلبان متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می توانند تا ۷ مهر ماه نسبت به ثبت نام اولیه خود در سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، با توجه به پرسش های متعدد داوطلبان و خانواده های گرامی در خصوص تاریخ و چگونگی نحوه ثبت نام ورودی های جدید در نیمسال تحصیلی مهرماه، به اطلاع می رساند تاکنون هیچ گونه اطلاعیه ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صادر نشده است.

خاطرنشان می شود؛ پس از ثبت نام اولیه داوطلبان در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی و تایید این مرکز، بر اساس شرط معدل، اسامی پذیرفته شدگان به این دانشگاه اعلام می شود و متعاقب آن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از طریق پیامک تاریخ و نحوه ثبت نام تکمیلی و نهایی را با توجه به تصمیم ستاد ویژه کرونا دراستان قزوین به پذیرفته شدگان اعلام خواهد کرد.