رئیس اداره نشریات و تشکل‌های اسلامی اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عنوان کرد: از آنجا که احساس می‌شد حمایت از نشریات تا حدودی بر مبنای سلیقه‌ صورت می‌گرفت و دانشگاه‌های مختلف برخوردهای متفاوتی در حمایت نشریات نشان می‌دادند، سامانه «رتبه‌بندی و دکه عرضه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» راه‌اندازی شد تا عدالت در حوزه نشریات با یک معیار و محک روشن جاری شود.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی، حجت حجازی‌زاده درباره طرح رتبه‌بندی نشریات دانشگاه‌های سراسر کشور بیان کرد: از آنجا که احساس می‌شد حمایت از نشریات تا حدودی بر مبنای سلیقه‌ صورت می‌گرفت و دانشگاه‌های مختلف  برخوردهای متفاوتی در جهت حمایت نشریات نشان می‌دادند، سامانه «رتبه‌بندی و دکه عرضه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» راه‌اندازی شد تا عدالت در حوزه نشریات با یک معیار و محک روشن جاری شود.

وی افزود: در مواردی شاهد بودیم که نشریه‌ای با کیفیت مطالب بالا، با تیراژ و کیفیت فنی پایین منتشر می‌شد که شایسته آن نشریه نبود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا با یک بررسی کیفی واحد، بتوانیم آثار مختلف را بررسی کنیم. طرح «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی» در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام مؤثری است که می‌تواند مشوق خوبی برای رشد کیفی و عدالت بیشتر در حوزه نشریات باشد.

رئیس اداره نشریات همچنین بیان کرد: سامانه رتبه‌بندی خانه نشریات از دو منظر کمی و کیفی نشریات را مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی کمی در دانشگاه‌ها و توسط کمیته ارزیابی انجام می‌شود که شامل کارشناس نشریات دانشگاه و دو عضو دانشجوی کمیته ناظر بر فعالیت نشریات است که براساس مشخصات معینی انتخاب می‌شوند تا امتیاز کمی نشریات را تعیین کنند. نحوه امتیازدهی کمی شاخص‌های مشخصی دارد که توسط خود دانشجویان نیز قابل محاسبه و کاملا شفاف است.

حجازی‌زاده افزود: بخش دوم امتیاز کیفی است که توسط خبرگان نشریات و رسانه در ستاد وزارتخانه انجام می‌شود. از برآیند این دو ارزیابی کمی و کیفی، نمره نهایی نشریه مورد نظر از صد حاصل می‌شود که نشان دهنده جایگاه هر نشریه خواهد بود. حمایت از نشریات در زمینه چاپ، صفحه آرایی و… براساس این امتیازبندی صورت می‌گیرد.

از آنجا که احساس می‌شد حمایت از نشریات تا حدودی بر مبنای سلیقه‌ صورت می‌گرفت و دانشگاه‌های مختلف  برخوردهای متفاوتی در جهت حمایت نشریات نشان می‌دادند، سامانه «رتبه‌بندی و دکه عرضه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» راه‌اندازی شد تا عدالت در حوزه نشریات با یک معیار و محک روشن جاری شود

او درباره تلاش‌های صورت گرفته در راستای رتبه‌بندی نشریات اشاره کرد: موضوع رتبه‌بندی نشریات از حدود دو سال قبل به طور جدی پیگیری شد. در آن وقت دوستان خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت، این موضوع را پیشنهاد دادند که با رایزنی با صاحبنظران، در نهایت به یک طرح خوب در زمینه رتبه‌بندی و تعیین سطح کیفیت نشریات رسیدیم. 

رئیس اداره نشریات با اشاره به طراحی سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: تاکید داشتیم که دسترسی و بارگذاری نشریات در سامانه آسان باشد و این سامانه بتواند آرشیو خوبی از نشریات دانشجویی فراهم کند. در حال حاضر این سامانه فعال است و با تهیه فیلم‌های آموزشی مجازی سعی کردیم بخش‌های این سایت و امکانات آن را معرفی کنیم و در ضمن با آموزش‌های مجازی بتوانیم کارشناسان نشریات را به عنوان کاربران سامانه و مدیران مسوول را  برای بارگذاری آثار خودشان توانمند کنیم.

وی اضافه کرد: در این سامانه، ابزاری طراحی شده که امکان دسته‌بندی نشریات، بر اساس منطقه، دانشگاه، دوره انتشار، زمینه انتشار، نوع نشریه، بازده انتشار، رتبه نشریه و …. وجود دارد. پس از بارگذاری نشریات توسط مدیران مسوؤل و تأیید کارشناس این نشریات قابل مشاهده خواهد بود. در صورتی که نشریه رایگان باشد امکان دانلود آن برای تمام مخاطبان وجود دارد و اگر مدیر مسؤول قیمتی برای آن تعیین کند، شخص متقاضی با پرداخت مبلغ، لینک دانلود نشریه را دریافت می‌کند.

حجازی‌زاده در خصوص انتشار نشریات در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی عنوان کرد: در زمینه انتشار نشریات در فضای مجازی وحدت‌رویه در بین دستگاه‌های مختلف وجود ندارد. «شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت» اقدام پیشرویی در این حوزه انجام داده تا ضمن استفاده از ظرفیت فضای مجازی مانع انتشار چاپی نشریات نشود بلکه سعی کند قابلیت بیشتری برای اثرگذاری نشریات فراهم کند.

وی افزود: در جلسات شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت مقرر شد که این صفحات و کانال‌ها به عنوان یک نشریه مستقل در نظر گرفته نشوند. به این اعتبار ما نیز رفتاری مشابه نشریات با آن‌ها نداریم، اما مقرر شد برای ساماندهی و حمایت از کانال‌ها و صفحات مجازی فعالان دانشجو در این حوزه اطلاعات خود را ثبت کنند.

سامانه خانه نشریات دانشجویی از طریق آدرس در سایت www.khanehnashriat.ir در دسترس علاقمندان به حوزه نشریات دانشجویی خواهد بود.