سازمان بسیج دانشجویی «جایزه ملی شهید طهرانی مقدم» ارائه می‌کند

به گزارش گروه فناوری پایگاه خبری دوم آذر، سازمان بسیج دانشجویی به منظور حمایت و تشویق مراکز تحقیقاتی جریان بسیج دانشجویی اقدام به ارائه «جایزه ملی شهید طهرانی مقدم» کرده است.

تشویق و ترغیب مراکز تحقیقاتی جهت حل مسائل کشور و ایجاد فضای امید و رقابت مثبت از جمله اهداف این جایزه است. همچنین با شناسایی اقدامات و دستاورد‌های این مراکز تحقیقاتی و ترویج و معرفی ضمن حمایت از آن‌ها، جلوه‌ای از باور «ما می‌توانیم» به نمایش گذاشته می‌شود.

این جایزه در دو بخش اهدا می‌شود بخش اول به دو مرکز برتر هر یک کمک هزینه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال اهدا می‌شود. یکی از این دو مرکز بر اساس برتری اقدامات نسبت به سایر مراکز و دیگری بر اساس بیشترین رشد انتخاب می‌شوند.

بخش دوم جایزه شهید طهرانی مقدم ویژه دستاورد برتر مراکز تحقیقاتی خواهد بود. دستاورد‌های مراکز توسط هیئت داورانی متشکل از نمایندگان مراکز تحقیقاتی و سایر خبرگان حوزه علم و فناوری ارزیابی می‌شوند و به دستاور برتر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هدیه اهدا می‌شود.

این جایزه به طور فصلی برگزار می‌شود و در این نوبت اقدامات و دستاورد‌ها ناظر به فصل تابستان ۱۳۹۹ مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت فرم ارائه اطلاعات با معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی ارتباط حاصل نمایند. راه‌های ارتباطی در پوستر «جایزه ملی شهید طهرانی مقدم» ارائه شده است.

لازم به ذکر است؛ متقاضیان می‌توانند جهت دریافت فرم ارائه اطلاعات با معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی ارتباط حاصل کنند.

سازمان بسیج دانشجویی «جایزه ملی شهید طهرانی مقدم» ارائه می‌کند