به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری دوم آذر، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان بامداد سه شنبه دستوراتی را صادر کرد.

بر اساس این دستور، فعالیت «فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود» فرمانده نیروهای مشترک سعودی پایان یافته و وی به اتهام فساد تحت بازجویی قرار می گیرد.

سلمان بن عبدالعزیز دستور داد تا تعدادی از افسران و کارمندان غیرنظامی در وزارت دفاع نیز تحت بازجویی قرار بگیرند.

این دستور بر اساس گزارش گروه مبارزه با فساد درباره رصد کردن معاملات مالی مشکوک در وزارت دفاع اتخاذ شده است.

پادشاه سعودی همچنین دستور برکناری «عبدالعزیز بن فهد بن ترکی» امیر منطقه الجوف را صادر کرد و دستور بازجویی از وی را داد.

بر اساس این دستور سپهبد «مطلق بن سالم الازیمع» معاون رئیس ستاد به عنوان فرمانده نیروهای مشترک منصوب شد.